2020-01-14 15:52Nyheter

Fristads deltar i projekt för miljöeffektivare containertrafik

null

Att välja båttransporter istället för flyg för att minska miljöpåverkan är något som Fristads arbetat med sedan många år tillbaka. Nu deltar Fristads i projektet Autofreight för att ytterligare effektivisera transporterna och minska utsläppen.

- Vi arbetar på bred front med att minska vår miljöpåverkan kopplad till våra transporter, bland annat genom att alltid välja sjötransporter framför transporter med flyg och att maximera varje enskild transports kapacitet, säger Anna Lindgren, Hållbarhetsansvarig på Fristads.

Som en del i arbetet har Fristads valt att delta i forsknings- och utvecklingsprojektet Autofreight som drivs av Borås stad. Projektet går ut på att använda extra långa lastbilsekipage (så kallade High Capacity Transport, HCT) för transporten mellan Viared och hamnen i Göteborg. Ekipagen är drygt 32 meter långa och rymmer två containrar istället för en. Syftet är att minska antalet transporter vilket ger både mindre trängsel på vägarna och uppskattas leda till minskade koldioxidutsläpp på upp mot 30 procent.

Läs mer om projektet här.

Fakta: Autofreight

Autofreight är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för möjliggörande av automatisering av långa fordonskombinationer mellan Borås och Göteborgs hamn. Projektet har tillstånd för teknisk provning från Transportstyrelsen till och med den 28 februari, 2024. Det finansieras av Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), som är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin, samt medverkande parter.

Volvo Lastvagnar tillhandahåller en lastbil utrustad med sensorer som GDL Transport – ett av de transportföretag som i dag kör containrar på sträckan – ska testköra. GDL i sin tur tillhandahåller fem trailers och en dolly. Därutöver har Volvo investerat i ett fordon för Chalmerslaboratoriet Revere för fordonsrelaterad forskning.

Borås Stad ansvarar för uppbyggnaden av trafiksystemet för effektiviserade containertransporter tillsammans med Ellos Group, Kerry Logistics, Fristads, Speed Group, Volvo Bussar och GDL Transport.

Chalmers Tekniska Högskola leder testerna med självkörandeteknik i lastbil på AstaZeros testbana (dragbil och trailer tillhandahålls av Volvo) och samlar in data och vidareutvecklar transportledningssystemet tillsammans med teknikkonsultföretaget Combitech.


Om Fristads Sverige

Fristads är Sveriges ledande varumärke för arbetskläder och en del av Fristads Kansas Group, Europas största leverantör av yrkes- och profilkläder med flera starka varumärken som Fristads, Hejco, Acode, Martinson, B&C, Wenaas och Bragard. Koncernen bedriver verksamhet i mer än 20 länder och har två egna produktionsanläggningar. Fristads Kansas Group omsätter cirka 400 miljoner euro och har cirka 1 600 medarbetare.

Kontaktpersoner

Sofia Bennegård
PR och kommunikationsansvarig
Sofia Bennegård