2022-11-10 06:30Nyheter

Varannan svensk bär arbetskläder på jobbet

Av alla som arbetar i Sverige gör hälften det i arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller, visar en ny undersökning som Fristads låtit göra. Genom att välja miljövarudeklarerade plagg kan företagen upp till halvera sin klimatpåverkan från kläder.

– Inom såväl byggbranschen som industri, handel och service köper många företag stora mängder kläder. Klädtillverkning står för en stor del av de globala klimatutsläppen och här kan inköpare göra skillnad om de får möjlighet att göra medvetna val, säger Anders Hülse, vd för Fristads.

I en undersökning gjord av Kantar Sifo svarar drygt hälften av de svenskar som arbetar, 51 procent, att de använder arbetskläder som arbetsgivaren eller företaget tillhandahåller när de är på jobbet. Knappt var tredje, 30 procent, svarar att de alltid arbetar i arbetskläder.

– Bra arbetskläder skyddar människor, men det ska inte ske på onödig bekostnad av klimatet. Därför måste alla klädföretag börja redovisa plaggens klimatpåverkan enligt en och samma standard, så att inköpare på företagen kan jämföra olika plagg, säger Lisa Rosengren, råmaterial- och utvecklingschef på Fristads.

För att hjälpa företag som vill minska sin klimat- och miljöpåverkan har Fristads tagit fram en digital tjänst som enkelt beräknar hur stora besparingar i koldioxidutsläpp och vattenåtgång företag kan göra genom aktiva val vid upphandlingar. Beräkningarna bygger på data från de miljövarudeklarationer som Fristads har tagit fram för utvalda plagg.

I genomsnitt sänker Fristads miljövarudeklarerade kollektion de klimatpåverkande utsläppen med en fjärdedel, jämfört med motsvarande konventionellt tillverkade plagg.

– En miljövarudeklaration gör det möjligt för konsumenter att jämföra vilka kläder som har lägst klimatavtryck. Genom att kartlägga vår klimatpåverkan på plaggnivå kan vi prioritera de åtgärder som har störst effekt, säger Lisa Rosengren.

Fakta: Om undersökningen
Kantar Sifo frågade 1 000 svenskar den 16–27 september 2022. Frågan som ställdes var: När du är på jobbet, använder du arbetskläder som din arbetsgivare eller företag tillhandahåller?

Svaren fördelade sig på alternativen ”Ja, alltid”, 23 procent; ”Ja, oftast”, 6 procent; ”Ja, ibland”, 10 procent; ”Nej, aldrig”, 38 procent; ”Arbetar inte”, 22 procent; och ”Tveksam, vet ej”, 1 procent.

Bland de 785 personer som uppger att de arbetar, fördelar sig svaren enligt följande:

- Ja, alltid: 30 procent
- Ja, oftast: 8 procent
- Ja, ibland: 13 procent
- Nej, aldrig: 48 procent
- Tveksam, vet ej: 2 procent

Avrundning kan göra att summan av andelarna ovan inte blir 100 procent.

Fakta: Miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration)
En miljövarudeklaration, eller EPD, är en metod för att kartlägga en produkts samlade miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Tillsammans med forskningsinstitutet Rise har Fristads anpassat metod för att mäta kläders påverkan. Ingen aspekt av skapandet eller framställningen har utelämnats. Kläderna i kollektionen Fristads Green samt vissa jämförbara plagg i Fristads befintliga sortiment har genomgått granskning på följande områden:

- materialval
- materialkvantiteter
- färgningsprocesser
- vatten- och elanvändning vid produktion
- paketering
- transport

Fristads har för att underlätta jämförelsen mellan plagg tagit fram den digitala tjänsten Fristads Green Calculator, där företag kan se hur mycket deras klimat- och miljöpåverkan kan minska beroende på vilka plagg de väljer.Om Fristads Sverige

Fristads har sedan 1925 utmanat och drivit utvecklingen av slitstarka och funktionella yrkeskläder, alltid med användaren i fokus och med innovation och hållbarhet som drivkrafter. I vårt produktsortiment finns såväl klassiska som moderna plagg för en rad branscher och våra plagg är gjorda för att leva upp till de högsta kraven när det gäller kvalitet, säkerhet och komfort. Fristads är en del av Hultafors Group, som ägs av Investment Latour AB och erbjuder en bred portfölj av produkter och varumärken för professionella användare. Läs mer på www.fristads.com.

Kontaktpersoner

Sofia Bennegård
PR och kommunikationsansvarig
Sofia Bennegård