2018-06-11 11:26Pressmeddelande

Fristads Kansas Group investerar för tillväxt

null

Fristads Kansas Group, Europas ledande tillverkare av professionella yrkeskläder, med varumärken som Fristads, Kansas, B&C, Wenaas, Bragard, Martinson och Hejco, har genomfört en framgångsrik turnaround. Den förbättrade lönsamheten möjliggör offensiva satsningar på tillväxt. Bland annat investerar nu Fristads i ett helt nytt logistikcenter i Sverige, som innebär att varumärket tar över stora delar av logistikflödet i egen regi.

Insourcar logistiken med ett nytt distributionscenter i Sverige

Fristads Kansas strategi har sedan 2015 varit att driva företagets varumärken som självständiga affärsenheter. Samtidigt har Fristads Kansas arbetat med att uppnå en så kostnadseffektiv huvudkontorsverksamhet som möjligt, att öka andelen digital marknadsföring, att öka graden av produktinnovation och att utveckla service och logistik för att förbättra kundupplevelsen.

Som ett led i satsningen på koncernens nordiska varumärken har ledningsgruppen också förstärkts. Under hösten 2017 utnämndes Anders Hülse som ny VD för Fristads. Anders Hülse kom tidigare från Thule Group där han var ansvarig för product management, procurement och IT.

För att möta ökande krav på korta ledtider och effektivitet i leveransflödena, investerar Fristads nu
i insourcing av logistiken. Under 2019 flyttar Fristads lagerlogistik och kontor, liksom koncernens huvudkontor, till en nybyggd anläggning om cirka 18 000 km2 i Viaredsområdet utanför Borås.

Anläggningen blir navet i Fristads fortsatta tillväxtresa. Med investeringen övergår lagerhållning, plock och pack i Fristads egen regi, något som tidigare har outsourcats. Samtidigt investerar Fristads i ökad automation av plocklogistiken genom intelligenta robotsystem. Investeringen väntas både ge snabbare leveranser ut till kunderna och minska kostnaderna.

Det första spadtaget tas i juni 2018 och de nya lokalerna tas i bruk under sommaren 2019.

Anders Davidsson, koncernchef för Fristads Kansas Group, kommenterar beslutet:

”Idag sker över 40 procent av vår försäljning elektroniskt och allt oftare via digitala plattformar.
Det är en andel som vi förväntar oss kommer att öka betydligt framöver. Vi ser samtidigt en tilltagande trend bland många företag att insourca logistik som en kritisk del av verksamheten. Genom förändringen tar vi kontrollen över våra egna logistikflöden och ökar samtidigt automationen i leveransen, för att kunna tillhandahålla den mest effektiva servicen för våra kunder.”

Ytterligare förbättrat resultat för koncernen

Fristads Kansas Groups nettoomsättning för helåret 2017 ökade med 1 procent till 3 845 (3 806) MSEK. Omsättningen påverkades negativt av en försäljning av en verksamhet i Frankrike. Under året genomfördes ett antal åtgärder för att utveckla konkurrenskraften, ökad satsning på marknadsföring och ytterligare förstärkning av produktutbudet.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) förbättrades till 173 MSEK från 115 MSEK, vilket innebar en ökning med 50%. Resultatutvecklingen följde av försäljningstillväxt i kombination med kostnadsbesparingar och ökad effektivitet genom de omstruktureringsåtgärder som initierades under 2015 och 2016, och som även fortsatte under 2017. En framgångsrik omstrukturering av norska varumärket Wenaas bidrog i hög grad till den positiva utvecklingen.

Anders Davidsson, koncernchef för Fristads Kansas Group, kommenterar:

”Efter två år med positivt och stadigt förbättrat resultat för koncernen finns det nu en stark grund för fortsatt lönsam tillväxt. För Fristads Kansas Group ger det möjlighet att agera mer offensivt framåt med marknadsföring av vår portfölj med några av Europas starkaste varumärken inom yrkeskläder. Vi vill driva innovationen av yrkeskläder i Europa. Genom produktutveckling med fokus på design, funktion och prestanda ska vi ta ytterligare marknadsandelar och fortsätta att förbättra vår lönsamhet.”

Anders Hülse, VD Fristads, kommenterar:

”Fristads, både som varumärke och verksamhet, går starkt framåt och vi upplever dagligen att vi både stärker banden med befintliga kunder och etablerar nya relationer. Reaktionen från en mängd partners och slutkunder på Fristads nya kollektioner och varumärkesprofilering har varit mycket positiv. Det stärker vår övertygelse om fortsatt framgång för Fristads.”

Fristads är Sveriges ledande varumärke för arbetskläder och en del av Fristads Kansas Group, Europas största leverantör av yrkes- och profilkläder med flera starka varumärken som Fristads, Hejco, Acode, Martinson, B&C, Wenaas och Bragard. Koncernen bedriver verksamhet i mer än 20 länder och har två egna produktionsanläggningar. Fristads Kansas Group omsätter cirka 400 miljoner euro och har cirka 1 600 medarbetare.


Om Fristads Sverige

Fristads är Sveriges ledande varumärke för arbetskläder och en del av Fristads Kansas Group, Europas största leverantör av yrkes- och profilkläder med flera starka varumärken som Fristads, Hejco, Acode, Martinson, B&C, Wenaas och Bragard. Koncernen bedriver verksamhet i mer än 20 länder och har två egna produktionsanläggningar. Fristads Kansas Group omsätter cirka 400 miljoner euro och har cirka 1 600 medarbetare.

Kontaktpersoner

Sofia Bennegård
PR och kommunikationsansvarig
Sofia Bennegård