2019-06-04 11:09Pressmeddelande

Fristads Kansas Group växer, produktinnovation ger resultat

null

  • Fokuserade investeringar i produktinnovation ger resultat, stark försäljningstillväxt och ytterligare förbättrad lönsamhet under 2018
  • Investerar i nya, innovativa och hållbara produkter med hög modegrad och i nytt butikskoncept med en ny Shop in Shop-lösning
  • Flyttar till nybyggt eget logistikcenter med hög automationsgrad under 2019 – minskar ledtider och ökar servicenivån

Fristads Kansas Group, Europas ledande tillverkare av professionella yrkeskläder, med varumärken som Fristads, Kansas, B&C, Wenaas, Bragard, Martinson och Hejco, fortsätter att växa. Under 2018 ökade försäljningen med tio procent till 4,2 Mdr SEK, samtidigt som lönsamheten också förbättrades. Utvecklingen möjliggör nya offensiva satsningar med fler investeringar i nya, innovativa och hållbara produkter med hög modegrad och nya kraftfulla marknadsföringsinitiativ. Investeringen i ett nytt logistikcenter i Borås fortlöper enligt plan och börjar tas i drift under sommaren 2019.

Ett starkt erbjudande har skapat förutsättningar för god försäljningstillväxt

Försäljningen fortsatte öka under 2018 och nådde 4 237 (3 845) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på drygt tio procent. Det är till stor del fortsatta satsningar på produktlanseringar och marknadsföringsåtgärder som bidragit till det goda resultatet, även om en generellt stark konjunktur och valutaeffekter också har haft positiv effekt.

De offensiva satsningarna har skett samtidigt som lönsamheten har förbättrats ytterligare. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 26 procent under 2018 till 218 (173) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent. Tidigare initierade åtgärder för att öka effektiviteten och minska kostnader fortsätter att ge effekt och har bidragit till den förbättrade lönsamhetsnivån.

Anders Davidsson, koncernchef för Fristads Kansas Group, kommenterar resultatutvecklingen:

”Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att koncernens resultat fortsätter förbättras, nu för tredje året i rad. Det har vi uppnått samtidigt som vi inte gjort avkall på kärnan i vår affär, att fortsätta utveckla Europas mest avancerade, hållbara och väldesignade yrkeskläder. Vi kan konstatera att vi har ett starkt erbjudande som våra kunder uppskattar och våra framgångar gör det möjligt att fortsätta vidareutveckla både produktutbud och servicenivå.”

Världsunika kläder som presenteras med nytt butikskoncept och spännande samarbetspartners

Fristads Kansas Group erbjuder professionella arbetskläder för många olika yrkesgrupper. Gemensamt för alla produkter är ett starkt fokus på funktion, innovation, hållbarhet och hög modegrad. I början av 2019 lanserades Fristads nya kollektion Green, som består av världens första fullt ut miljödeklarerade klädesplagg. Produktlinjen, som består av fyra EDP-/miljödeklarerade plagg, är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete som inleddes under 2017. Ambitionen är att fortsätta utveckla hållbarhetskollektioner inom fler delar av sortimentet.

Ett annat uttryck för Fristads produktutvecklingsarbete är kollektionen Friwear Tights, som också lanserades tidigare i år. Kollektionen en helt ny typ av sportiga arbetskläder som kombinerar funktion med design och innovation, samtidigt som de passar lika bra att bäras på arbetet som på fritiden.

Anders Hülse, VD för Fristads, kommenterar:

”En stark ekonomisk utveckling möjliggör för oss att fortsätta investera i produktinnovation och marknadsföring. För att ge vårt starka produktutbud bästa förutsättningar har vi under våren också påbörjat utrullningen av ett nytt butikskoncept med en ny Shop in Shop-lösning. Vi kombinerar innovativa idéer med en sportig känsla, flexibla moduler och ”shop the look”, allt för att skapa bästa förutsättningar för ökad merförsäljning. För att ge ytterligare stöd åt vårt starka erbjudande fortsätter vi också med spännande sponsorsamarbeten som en del av våra marknadsinsatser, exempelvis med Svenska Skidskytteförbundet och Österrikiska Skidlandslaget. Det är roligt att se den positiva respons våra satsningar får från våra kunder och samarbetspartners.”

Driftsätter högautomatiserat logistikcenter för bättre service

För att möta ökande krav på korta ledtider och hög flexibilitet och effektivitet i leveransflödena, beslutade Fristads Kansas Group 2018 att ta över logistikhanteringen i egen regi genom att etablera ett eget logistikcenter i Viaredsområdet utanför Borås. Den nybyggda anläggningen, som också kommer att utgöra nytt huvudkontor för Fristads och koncernen, börjar tas i drift i juni 2019. Först flyttas kontoret och därefter kommer det automatiserade lagret att tas i drift. Samtidigt pågår nu också utveckling av nya digitala lösningar som i kombination med det nya logistikcentret också kommer att stärka kundupplevelsen.

Anders Davidsson, koncernchef för Fristads Kansas Group, kommenterar:

”Genom att kontrollera hela logistikflödet och öka automationsgraden kommer vi kunna optimera varulagret och korta leveranstiderna samtidigt som vi kan öka vår flexibilitet och servicenivå. Förbättringarna kommer märkas hela vägen ut till slutkunden. Dessutom kommer den nya fastigheten tydligt präglas av allt det som Fristads som varumärke står för. Miljön ska ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra arbete, vilket kommer att vara positivt för vårt eget företag och samtidigt gynna våra kunder och samarbetspartners.”

_

För ytterligare information, kontakta koncernchef Anders Davidsson, tel +46 705 45 70 80.

Fristads Kansas Group är Europas största tillverkare av yrkeskläder med varumärken som Fristads, Kansas, B&C, Wenaas, Bragard, Martinson och Hejco. Koncernen designar, producerar och marknadsför yrkeskläder inom ett flertal olika segment och har starka marknadspositioner, framförallt i norra Europa. Koncernen omsätter ca 4 miljarder kronor och huvudkontoret är beläget i Borås. För mer information besök www.fristadskansasgroup.com.


Om Fristads Sverige

Fristads är Sveriges ledande varumärke för arbetskläder och en del av Fristads Kansas Group, Europas största leverantör av yrkes- och profilkläder med flera starka varumärken som Fristads, Hejco, Acode, Martinson, B&C, Wenaas och Bragard. Koncernen bedriver verksamhet i mer än 20 länder och har två egna produktionsanläggningar. Fristads Kansas Group omsätter cirka 400 miljoner euro och har cirka 1 600 medarbetare.

Kontaktpersoner

Sofia Bennegård
PR och kommunikationsansvarig
Sofia Bennegård