2020-12-11 08:34Pressmeddelande

Fristads Kansas Group avyttrar Fristads, Kansas och Leijona till Hultafors Group

Fristads Kansas Group säljer varumärkena Fristads, Kansas och Leijona till Hultafors Group.Fristads Kansas Group säljer varumärkena Fristads, Kansas och Leijona till Hultafors Group.

Fristads Kansas Group har ingått ett avtal att sälja varumärkena Fristads, Kansas och Leijona till Hultafors Group, som ägs av Latour. Avyttringen innebär en renodling av koncernen och en stärkt finansiell ställning för de kvarvarande sex varumärkena. Affären är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Fristads Kansas Groups strategi har sedan 2015, då nuvarande ägare och ledning tillträdde, varit att investera i och utveckla starka, självständiga varumärken inom olika kategorier av arbetskläder och promotion‐/profilkläder. Koncerngemensamma funktioner har tagits bort och beslutsfattande har decentraliserats till respektive varumärkes självständiga dotterbolag. Samtidigt har betydande investeringar skett inom marknadsföring, produktutveckling och ökad effektivitet i hela värdekedjan. Strategin har varit framgångsrik och lett till att flera års förluster har vänts till positiva resultat. Under 2019 uppnådde koncernen det bästa resultatet på mer än tio år och 2020 har man, trots Covid‐19 pandemin, haft en stark och lönsam utveckling.

Koncernens finansiella ställning har stärkts i takt med att resultatet förbättrats och den höga skuldsättningen, som ärvdes från tidigare ägare, har reducerats. Trots detta krävs ytterligare renodling och en betydande reduktion av kvarvarande skulder för att uppnå en stabil finansiell grund och fullt ut kunna investera i koncernens övriga varumärken.

I inledningen av 2020 inleddes renodlingen av koncernen genom avyttringen av det franska varumärket Bragard, specialiserade på hotell‐ och restaurangkläder. Nu tas nästa viktiga steg i och med att varumärkena Fristads, Kansas och Leijona säljs till Hultafors Group, som ägs av börsnoterade Latour. Därmed är den renodling som eftersträvats genomförd.

”Ledningen för Fristads, Kansas och Leijona har genomfört ett antal framgångsrika förbättringsåtgärder de senaste åren. Jag vill i detta sammanhang passa på att rikta ett stort tack till alla de som bidragit till den positiva utveckling som nu möjliggjort affären med Hultafors Group,” säger Anders Davidsson, VD och koncernchef för Fristads Kansas Group, och fortsätter: ”Vi är mycket stolta över vad vi åstadkommit de senaste åren med dessa fina varumärken. Samtidigt är jag övertygad om att Hultafors Group, med stöd av sin finansiellt starka ägare Latour, blir ett utmärkt nytt hem för Fristads, Kansas och Leijona.”

Efter transaktionen består koncernen av sex varumärken som tillsammans omsätter cirka 2,5 miljarder kronor inom tre huvudsakliga segment:

 B&C är ett ledande varumärke inom profil‐ och promotionkläder i Europa.
 ClinicDress, Sverre W Monsen, Hejco och Martinson fokuserar på kläder för hälso‐ och sjukvårdssektorn och har särskilt starka marknadspositioner i Tyskland, Sverige och Norge.
 Wenaas är ett ledande varumärke inom uniformer, arbetskläder och skyddsutrustning till shipping och olje‐ och gasindustrin i Norge och internationellt.

”Med en stärkt finansiell ställning ser vi nu fram emot att investera i, och skapa bästa möjliga förutsättningar för, våra starka varumärken att nå nya framgångar,” säger Anders Davidsson, koncernchef för Fristads Kansas Group. “Vi ser goda möjligheter till tillväxt och stabil, långsiktig lönsamhet i samtliga delar av koncernen.”

*****

För ytterligare information, kontakta koncernchef Anders Davidsson på telefonnummer +46 705 45 70 80.

Fristads Kansas Group är en ledande europeisk tillverkare av yrkeskläder med varumärken som Fristads, Kansas, B&C, Wenaas, Clinic Dress, Sverre W Monsen, Hejco och Martinson. Koncernen designar, producerar och marknadsför yrkeskläder inom ett flertal olika segment och har starka marknadspositioner, framförallt i norra Europa. Koncernen omsätter ca 4 miljarder kronor och huvudkontoret är beläget i Borås. För mer information besök www.fristadskansasgroup.com.


Om Fristads Sverige

Fristads har sedan 1925 utmanat och drivit utvecklingen av slitstarka och funktionella yrkeskläder, alltid med användaren i fokus och med innovation och hållbarhet som drivkraft. Fristads är en del av Fristads Kansas Group, den ledande leverantören i Europa inom arbetskläder med en portfölj som utöver Fristads innehåller varumärkena Kansas, Hejco, Martinson med flera. Läs mer på www.fristads.com.