2020-06-08 07:55Pressmeddelande

Framgångsrik strategi ger fortsatta resultatförbättringar

 
- Fristads Kansas Group fortsätter att förbättra resultatet. Omsättningen ökade fem procent till 4,5 miljarder SEK (4,2) och nettoresultatet ökade med nästan 50 procent till 137 miljoner SEK (92).
- Strategin att fokusera på och investera i koncernens starka varumärken samt att hantera logistiken i egen regi bidrar till den positiva utvecklingen.
- Avyttringen av det franska varumärket Bragard, som tillverkar och säljer kläder för hotell- och restaurangnäringen, i början av 2020 renodlar och fokuserar Fristads Kansas Groups verksamhet ytterligare för framtiden.
- Under våren 2020 har åtgärder vidtagits för att möta effekterna av Covid-19.
 
När Fristads Kansas Group summerar 2019 kan koncernen konstatera att många målmedvetna strategiska satsningar har bidragit till att skapa ett ytterligare förbättrat helårsresultat. Avyttringen av Bragard gör att verksamheten blir ännu mer fokuserad och vidtagna åtgärder under våren 2020 gör att koncernen står stabilt när Covid-19 nu påverkar marknaden.
 
Strategisk satsning på självständiga varumärken och eget lager ger resultat
Försäljningen under 2019 ökade med fem procent och uppgick till 4,5 miljarder SEK (4,2). Lönsamheten fortsatte att förbättras och rörelseresultatet (EBIT) ökade med tio procent till 240 miljoner SEK (218). Rörelsemarginalen uppgick till 5,4 procent (5,1). Resultat efter skatt ökade med 49 procent till 137 miljoner SEK (92).
 
Den starka utvecklingen under 2019 är ett resultat av en målmedveten och framgångsrik strategi, som under ett år av hög aktivitet givit god utdelning. Beslutet från 2018 att ta över lager och logistik i egen regi realiserades under 2019. I september kunde det nya lager- och logistikcentret i Viared utanför Borås börja tas i drift. Fristads lanserade världens första miljödeklarerade klädkollektion, Fristads Green, som också tilldelades det prestigefulla designpriset Red Dot Award inom kategorin Design Concept. Wenaas nådde ett internationellt genombrott då de tecknade ett nytt ramavtal med en global aktör inom bland annat sjöfrakt. För att stödja sin internationella strategi etablerade Wenaas under året nya serviceenheter i Aberdeen, Rotterdam och Singapore. Kansas lanserades som eget varumärke, presenterade nya kollektioner och genomförde uppskattade marknadsförings-kampanjer. Leijona hade stark tillväxt med utrullning av nya kollektioner till ett antal stora finska kunder. Inom sjuk- och hälsovårdssegmentet lanserade Sverre W Monsen och Martinson nya kollektioner och vann nya avtal i Norge, Sverige och Finland. Hejco implementerade det nya ramavtalet med en stor del av Sveriges kommuner. Clinic Dress rekryterade en ny VD med bakgrund inom direktmarknadsföring och försäljning. Under hans ledning förstärks nu satsningen på e-handel till kunder inom sjuk- och hälsovården i Tyskland och kringliggande länder. Samtidigt fortsatte under 2019 framgångarna för B&C inom promotionsegmentet med stöd av nya uppskattade kollektionslanseringar. I början av 2020 har framgångarna fortsatt med bland annat lansering av en helt ny sweatshirtkollektion, som fått ett mycket positivt mottagande.
”Vi låter våra varumärken utvecklas självständigt och på egna meriter. Många av dem har under året vunnit stora upphandlingar och fått nya förtroenden från viktiga kunder. Försäljningen har utvecklats starkt. Satsningar på såväl produktutveckling som marknadsföring ger resultat,” säger Anders Davidsson, koncernchef för Fristads Kansas Group.
Avyttringen av Bragard fokuserar gruppen för framtiden
Efter räkenskapsårets slut, i januari 2020, avyttrades det franska varumärket Bragard till amerikanska Chef Works. Avyttringen av Bragard, som tillverkar och säljer kläder för hotell- och restaurangnäringen, bidrar till att ytterligare renodla Fristads Kansas verksamhet. Efter avyttringen har koncernen tre tydliga fokusområden: arbetskläder till bygg, anläggning och industri, som under 2019 stod för cirka 44 procent av omsättningen, arbetskläder till sjuk- och hälsovården som under 2019 stod för cirka 19 procent, samt promotionkläder till events och liknande som under 2019 stod för cirka 30 procent av omsättningen. Bragards omsättning utgjorde under 2019 sju procent av koncernens totala omsättning.
 
Åtgärder vidtagna för att minska effekterna av Covid-19
Fristads Kansas har sedan mitten av mars 2020 arbetat med att ställa om verksamheten i förhållande till de nya förutsättningar som Covid-19 har medfört. Konsekvenserna för koncernens olika varumärken varierar beroende på vilka branscher de i huvudsak levererar till. I sammanhanget är det glädjande att varumärkena som försörjer hälso- och sjukvården med arbetskläder på många sätt har kunnat bidra positivt i denna svåra situation.
För att också hantera de utmaningar som Covid-19 medför, har koncernen vidtagit ett antal åtgärder. Framförallt ett kostnadsbesparingsprogram, inklusive minskning av personalstyrkan inom delar av verksamheten, samt en anpassning av varulagret. Bedömningen är att effekterna av Covid-19 nu hanteras på ett tillfredsställande sätt för koncernens samtliga varumärken.
”Vi är många som arbetat mycket hårt under de månader som gått sedan Covid-19 nådde Europa. Fristads Kansas Group har i första hand fokuserat på att vidta åtgärder för att trygga våra medarbetares säkerhet och hälsa. Därefter har vårt fokus riktats mot vad vi kan göra för att begränsa de ekonomiska konsekvenserna och anpassa våra verksamheter till rådande förutsättningar, liksom att säkra att de är rätt rustade när aktiviteten i samhället återvänder. Jag vill i detta sammanhang uttrycka min innerliga uppskattning till alla medarbetare som påverkats av, och bidragit i, dessa åtgärder,” säger Anders Davidsson, koncernchef för Fristads Kansas Group.
*****
 
För ytterligare information, kontakta koncernchef Anders Davidsson på telefonnummer +46 705 45 70 80.
 
Fristads Kansas Group är Europas största tillverkare av yrkeskläder med varumärken som Fristads, Kansas, B&C, Wenaas, Sverre W Monsen, Martinson och Hejco. Koncernen designar, producerar och marknadsför yrkeskläder inom ett flertal olika segment och har starka marknadspositioner, framförallt i norra Europa. Koncernen omsätter ca 4,5 miljarder kronor och huvudkontoret är beläget i Borås. För mer information besök www.fristadskansasgroup.com.
 


Om Fristads Sverige

Fristads har sedan 1925 utmanat och drivit utvecklingen av slitstarka och funktionella yrkeskläder, alltid med användaren i fokus och med innovation och hållbarhet som drivkraft. Fristads är en del av Fristads Kansas Group, den ledande leverantören i Europa inom arbetskläder med en portfölj som utöver Fristads innehåller varumärkena Kansas, Hejco, Martinson med flera. Läs mer på www.fristads.com.