2022-06-03 05:25Pressmeddelande

Sifoundersökning: Sju av tio litar inte på miljömärkningar av kläder

Löften om klimat- och miljöhänsyn går många klädkonsumenter förbi. Det visar en Sifoundersökning som arbetsklädestillverkaren Fristads har låtit göra. Sju av tio svenskar, 70 procent, litar inte på klädtillverkarnas egna miljömärkningar.

– Miljömärkningarna har blivit ett trovärdighetsproblem för klädbranschen. För att flytta makten till konsumenterna måste hela klädbranschen börja redovisa plaggens påverkan enligt en och samma standard, säger Lisa Rosengren, råmaterial- och utvecklingschef på Fristads.

I dag finns en rad oberoende och tredjepartsgranskade miljömärkningar för kläder, till exempel EU-blomman, Svanen, Bra Miljöval och GOTS. Alla innehåller miljökrav, men de är utformade på olika sätt. Utöver det har flera klädmärken egna sätt att markera vilka kläder som är mest hållbart producerade.

Sju av tio svenskar, 70 procent, uppger att de känner litet förtroende för klädtillverkarnas egna miljömärkningar och 67 procent tycker det är svårt att förstå vad de olika miljömärkningarna står för. Samtidigt svarar 69 procent att de skulle vilja veta vilken klimatpåverkan kläder har innan de bestämmer sig för att handla.

– Alla behöver bra kläder både privat och på jobbet, men kläder ska inte tillverkas med onödig belastning på klimatet. När klädernas påverkan inte redovisas på ett enhetligt sätt blir det omöjligt för konsumenterna att jämföra plagg med varandra, säger Anders Hülse, vd för Fristads.

Fristads använder en miljövarudeklaration för vissa av sina kläder. Den är baserad på en befintlig standard, EPD, som har anpassats i samarbete med forskningsinstitutet Rise för att kunna användas för kläder. Miljövarudeklarationen är tredjepartsgranskad och mäter klädernas klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Den är öppen för andra aktörer att använda fritt.

– Branschen behöver en gemensam standard för att öka transparensen. Det är inte viktigt att det är just vår metod som används men skillnaden med en miljövarudeklaration är att den öppet redovisar all miljödata vi har om kläderna, säger Anders Hülse.

Fakta: Om Sifoundersökningen
Kantar Sifo frågade 1 000 svenskar den 4–15 februari 2022. Frågorna som ställdes var:

1. Känner du i allmänhet ett stort eller litet förtroende för klädtillverkarnas egna miljömärkningar av kläder?

Svaren fördelade sig på alternativen ”Mycket stort”, 1 procent; ”Ganska stort”, 18 procent; ”Ganska litet”, 52 procent; ”Mycket litet”, 18 procent; och ”Tveksam, vet ej”, 11 procent.

2. Skulle du i allmänhet vilja veta vilken klimatpåverkan kläder har innan du bestämmer dig för att handla?

Svaren fördelade sig på alternativen ”Ja, alltid”, 25 procent; ”Ja, ibland”, 43 procent; ”Nej, sällan”, 20 procent; ”Nej, aldrig”, 9 procent; och ”Tveksam, vet ej”, 3 procent.

3. Tycker du i allmänhet att det är enkelt eller svårt att förstå vad de olika miljömärkningarna av kläder står för?

Svaren fördelade sig på alternativen ”Mycket enkelt”, 1 procent; ”Ganska enkelt”, 18 procent; ”Ganska svårt”, 53 procent; ”Mycket svårt”, 15 procent; och ”Tveksam, vet ej”, 14 procent.

Avrundning kan göra att svarsalternativen sammanlagt blir mer eller mindre än 100 procent.

Fakta: Environmental Product Declaration (EPD)
En miljövarudeklaration, eller EPD, kartlägger en produkts samlade miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Ingen aspekt av skapandet eller framställningen har utelämnats. Kläderna i kollektionen Fristads Green har genomgått granskning på följande områden:

- materialval
- materialkvantiteter
- färgningsprocesser
- vatten- och elanvändning vid produktion
- paketering
- transport
Om Fristads Sverige

Fristads har sedan 1925 utmanat och drivit utvecklingen av slitstarka och funktionella yrkeskläder, alltid med användaren i fokus och med innovation och hållbarhet som drivkrafter. I vårt produktsortiment finns såväl klassiska som moderna plagg för en rad branscher och våra plagg är gjorda för att leva upp till de högsta kraven när det gäller kvalitet, säkerhet och komfort. Fristads är en del av Hultafors Group, som ägs av Investment Latour AB och erbjuder en bred portfölj av produkter och varumärken för professionella användare. Läs mer på www.fristads.com.

Kontaktpersoner

Sofia Bennegård
PR och kommunikationsansvarig
Sofia Bennegård