2022-05-17 05:55Pressmeddelande

Fristads minskar sina utsläpp med nära 40 procent

Arbetsklädestillverkaren Fristads har minskat sina klimatutsläpp med nära 40 procent i scope 1 och 2 sedan 2018. Det visar årets hållbarhetsrapport som släpps i dag. Energieffektivisering av lokaler och en övergång till mer grön energi står för största delen av minskningen.

– Kläder ska inte tillverkas med onödig belastning på klimatet och det är i tillverkningsledet som de största utsläppen sker. Genom vårt arbete med att ta fram en miljövarudeklaration har vi kartlagt vår klimatpåverkan på plaggnivå och därför kan vi prioritera åtgärder som får stor effekt, som att optimera lager och produktion men även att planera transporter, säger Anders Hülse, vd för Fristads.

I årets hållbarhetsrapport inkluderas för första gången Fristads klimatpåverkan i det så kallade scope 3 som omfattar indirekta utsläpp i hela värdekedjan – från materialen som köps in och leverantörers energianvändning, till transporter och omhändertagande av varorna när de är uttjänta.

– Det har varit både utmanande och spännande att mäta scope 3. Våra miljövarudeklarationer har gett oss värdefulla data och nu har vi en process på plats för den här delen av rapporteringen, säger Lisa Rosengren, råmaterial- och utvecklingschef på Fristads.

Sedan 2018 har Fristads minskat sina utsläpp av växthusgaser med 39,5 procent, sett till direkta utsläpp och indirekta utsläpp från elektricitet (scope 1 och 2). I scope 3 har utsläppen minskat med 2 procent jämfört med 2019. Till följd av pandemin skedde fler transporter med flyg jämfört med tidigare och Fristads tog också hem större volymer av produkter för att hålla högre lagernivåer och säkra kundernas beställningar – faktorer som har påverkat utsläppen i scope 3.

– Vi hade hoppats på en större minskning i scope 3 även om vi anade att den inte skulle vara så stor. Nu gäller det att vi ökar takten på omställningen för att nå målet att halvera våra utsläpp till år 2030, säger Lisa Rosengren.

Utsläppen från värmeproduktion och uppvärmning i Fristads egen verksamhet har minskat med 60 procent respektive 27 procent sedan 2018. Utsläppen från företagsbilar har dock ökat med 25 procent, vilket är ett resultat av att företaget har vuxit och expanderat på nya marknader. Flygtransporterna under 2021 innebär att utsläppen från flyg har ökat med 106 procent jämfört med 2019.

Fristads är medlem i Stica (Swedish Textile Initiative for Climate Action) och har kartlagt sina utsläpp av växthusgaser enligt Sticas riktlinjer sedan 2018. Totalt står textilindustrin för 4–8 procent av världens klimatpåverkande utsläpp och nästan 80 procent av utsläppen sker i produktionen.

Fakta: Scope 1, 2 och 3

• Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, alltså som verksamheten har direkt kontroll över. Det gäller exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar, om verksamheten har en oljepanna för uppvärmning eller förbränning av kol, bensin och olja i fabriker som verksamheten äger.

• Scope 2 är indirekta utsläpp från elektricitet, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

• Scope 3 är de indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför verksamhetens gränser. Det kan vara till exempel materialförbrukning, anställdas pendling, affärsresor och produktion av utrustning, men även bearbetning, användning och slutbehandling av sålda produkter.

Källa: Tricorona Climate Partner


Fristads utsläpp i scope 1, 2 och 3.

ÅR

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Total

2018/2019

928

1026

62 557

 

2021

678

504

61 295

62 477

Minskning från basår

-27%

-51%

 -2%

 

För 2021 års mätning har Fristads ändrat omfattningen på scopen genom att även inkludera varumärkena Leijona och Kansas i resultatet samt produktionen i Riga och Stryji. Det innebär att utsläppen endast kan jämföras med basåren 2018 (scope 1 och 2) och 2019 (scope 3), som har uppdaterats sedan föregående hållbarhetsredovisning. 

Läs mer om Fristads hållbarhetsarbete här och ladda ner den senaste hållbarhetsrapporten här.


Ämnen: Miljö

Om Fristads Sverige

Fristads har sedan 1925 utmanat och drivit utvecklingen av slitstarka och funktionella yrkeskläder, alltid med användaren i fokus och med innovation och hållbarhet som drivkrafter. I vårt produktsortiment finns såväl klassiska som moderna plagg för en rad branscher och våra plagg är gjorda för att leva upp till de högsta kraven när det gäller kvalitet, säkerhet och komfort. Fristads är en del av Hultafors Group, som ägs av Investment Latour AB och erbjuder en bred portfölj av produkter och varumärken för professionella användare. Läs mer på www.fristads.com.


Kontaktpersoner

Sofia Bennegård
PR och kommunikationsansvarig
Sofia Bennegård

Relaterade nyheter